جدول مقایسه ویژگی های انواع مستر کارت

 • اینترنت بانک
 • اپلیکیشن همراه بانک
 • قابلیت شارژ
 • نام دارنده بر روی کارت
 • کارمزد شارژ
 • مدت اعتبار کارت
 • حداقل موجودی جهت صدور
 • سقف شارژ روزانه
 • سقف موجودی کارت
 • سقف شارژ سالانه
 • امکان شارژ مجدد آنی با آسان شارژ
 • کارمزد خرید دلاری
 • قابلیت بازگشت وجه**
 • کارمزد تراکنش با موجودی ناکافی
 • امکان خرید با سایر ارزهای دنیا
 • سقف خرید روزانه
 • امکان خرید آنلاین
 • امکان خرید فروشگاهی(پوز)
 • امکان برداشت از خودپرداز
 • سقف برداشت روزانه از خودپرداز
 • سقف برداشت هفتگی از خودپرداز
 • سقف برداشت سالیانه از خودپرداز
 • کارمزد برداشت از خودپرداز
 • هزینه نگهداری
 • امکان انجام پرداخت های تکرار شونده
 • نیاز به ارائه پاسپورت
 • کارمزد تبدیل نرخ
 • کارمزد غیرفعال بودن 3ماهه کارت
 • امکان انتقال موجودی به کارت جدید
 • قابلیت تمدید کارت با همان شماره
 • ویژگی ضد سرقت
 •  
 •  
 • یکبار شارژ
 •  
 •  
 • 3تا 4 ماه
 • 25 $
 • 500 $
 • 500 $
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1 $
 •  
 • کل موجودی کارت
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ماهانه 1 دلار
 •  
 •  
 • 3 الی 5 %
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ثبت سفارش
 • اینترنت بانک
 • اپلیکیشن همراه بانک
 • قابلیت شارژ
 • نام دارنده بر روی کارت
 • کارمزد شارژ
 • مدت اعتبار کارت
 • حداقل موجودی جهت صدور
 • سقف شارژ روزانه
 • سقف موجودی کارت
 • سقف شارژ سالانه
 • امکان شارژ مجدد آنی با آسان شارژ
 • کارمزد خرید دلاری
 • قابلیت بازگشت وجه**
 • کارمزد تراکنش با موجودی ناکافی
 • امکان خرید با سایر ارزهای دنیا
 • سقف خرید روزانه
 • امکان خرید آنلاین
 • امکان خرید فروشگاهی(پوز)
 • امکان برداشت از خودپرداز
 • سقف برداشت روزانه از خودپرداز
 • سقف برداشت هفتگی از خودپرداز
 • سقف برداشت سالیانه از خودپرداز
 • کارمزد برداشت از خودپرداز
 • هزینه نگهداری
 • امکان انجام پرداخت های تکرار شونده
 • نیاز به ارائه پاسپورت
 • کارمزد تبدیل نرخ
 • کارمزد غیرفعال بودن کارت
 • امکان انتقال موجودی به کارت جدید
 • قابلیت تمدید کارت با همان شماره
 • ویژگی ضد سرقت
 •  
 •  
 • یکبار شارژ
 •  
 •  
 • یکسال
 • 50 $
 • 1000 $
 • 1000 $
 • 1000 $
 •  
 •  
 •  
 • 0.5 $
 •  
 • کل موجودی کارت
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3 الی 5 %
 • 3 دلار
 •  
 •  
 •  
 • ثبت سفارش
 • اینترنت بانک
 • اپلیکیشن همراه بانک
 • قابلیت شارژ
 • نام دارنده بر روی کارت
 • کارمزد شارژ
 • مدت اعتبار کارت
 • حداقل موجودی جهت صدور
 • سقف شارژ روزانه
 • سقف موجودی کارت
 • سقف شارژ سالانه
 • امکان شارژ مجدد آنی با آسان شارژ
 • کارمزد خرید دلاری
 • قابلیت بازگشت وجه**
 • کارمزد تراکنش با موجودی ناکافی
 • امکان خرید با سایر ارزهای دنیا
 • سقف خرید روزانه
 • امکان خرید آنلاین
 • امکان خرید فروشگاهی(پوز)
 • امکان برداشت از خودپرداز
 • سقف برداشت روزانه از خودپرداز
 • سقف برداشت هفتگی از خودپرداز
 • سقف برداشت سالیانه از خودپرداز
 • کارمزد برداشت از خودپرداز
 • هزینه نگهداری
 • امکان انجام پرداخت های تکرار شونده
 • نیاز به ارائه پاسپورت
 • کارمزد تبدیل نرخ
 • کارمزد غیرفعال بودن کارت
 • امکان انتقال موجودی به کارت جدید
 • قابلیت تمدید کارت با همان شماره
 • ویژگی ضد سرقت
 •  
 •  
 • شارژ مجدد
 •  
 •  
 • دو سال
 • 100 $
 • 5000 $
 • 5000 $
 • 30000 $
 •  
 •  
 •  
 • 0.5 $
 •  
 • کل موجودی کارت
 •  
 •  
 •  
 • * 500 $
 • 2000 $
 • 5000 $
 • * 3.95 $
 • سالانه 12 دلار
 •  
 •  
 • 3 الی 5 %
 • 3 دلار
 •  
 •  
 •  
 • ثبت سفارش
 • اینترنت بانک
 • اپلیکیشن همراه بانک
 • قابلیت شارژ
 • نام دارنده بر روی کارت
 • کارمزد شارژ
 • مدت اعتبار کارت
 • حداقل موجودی جهت صدور
 • سقف شارژ روزانه
 • سقف موجودی کارت
 • سقف شارژ سالانه
 • امکان شارژ مجدد آنی با آسان شارژ
 • کارمزد خرید دلاری
 • قابلیت بازگشت وجه**
 • کارمزد تراکنش با موجودی ناکافی
 • امکان خرید با سایر ارزهای دنیا
 • سقف خرید روزانه
 • امکان خرید آنلاین
 • امکان خرید فروشگاهی(پوز)
 • امکان برداشت از خودپرداز
 • سقف برداشت روزانه از خودپرداز
 • سقف برداشت هفتگی از خودپرداز
 • سقف برداشت سالیانه از خودپرداز
 • کارمزد برداشت از خودپرداز
 • هزینه نگهداری سالانه
 • امکان انجام پرداخت های تکرار شونده
 • نیاز به ارائه پاسپورت
 • کارمزد تبدیل نرخ
 • کارمزد غیرفعال بودن کارت
 • امکان انتقال موجودی به کارت جدید
 • قابلیت تمدید کارت با همان شماره
 • ویژگی ضد سرقت
 •  
 •  
 • شارژ مجدد
 •  
 •  
 • 30 ماه
 • 100 $
 • 5000 $
 • 5000 $
 • 30000 $
 •  
 •  
 •  
 • 0.5 $
 •  
 • کل موجودی کارت
 •  
 •  
 •  
 • * 500 $
 • 2000 $
 • 5000 $
 • * 3.95 $
 • سالانه 12 دلار
 •  
 •  
 • 3 الی 5 %
 • 3 دلار
 •  
 •  
 •  
 • ثبت سفارش

* کارمزد برداشت از خود پرداز حدود 4 دلار می باشد.گاهاً دستگاه خودپرداز نیز دارای کارمزد می باشد. بنابراین پس از کسر این دو کارمزد از سقف برداشت مبلغ قابل دریافت می باشد .

** شما حداکثر یک ماه پس از انقضای کارت امکان بازگشت وجه (Refund) روی کارت را خواهید داشت و پس از آن کارتی وجود نخواهد داشت پس امکان ریفاند وجه نیز روی آن وجود ندارد.

انواع مسترکارت های آسان کارت:

مستر کارت های ارائه شده توسط آسان کارت به دو دسته تقسیم می شوند:

مستر کارت های هدیه در دو نوع مجازی و فیزیکی  و مسترکارت های تراول در دو نوع بانام و بی نام روی سایت قابل دسترس می باشد .

مستر کارت های مجازی فقط در هنگام صدور شارژ می شوند و قابلیت شارژ مجدد ندارند . این مسترکارت ها برای خرید آنلاین اینترنتی و انجام پرداخت هایی که نیاری به فیزیک کارت ندارد استفاده می شود.
مستر کارت های گیفت فیزیکی نیز یکبار در هنگام صدور شارژ می شوند و مجدداً نمی توان روی آنها وجه لود کرد . این مستر کارت هاعلاوه بر پرداخت های آنلاین قابلیت خرید از پوز فروشگاهی خارج از کشور را دارد.

مسترکارت های تراول قابل شارژ بی نام قابلیت شارژ مجدد دارند و با اعتبار 2ساله ای که دارند می توانند کارت مناسبی برای سفرهای خارجی باشند ، چراکه علاوه بر استفاده از پوز فروشگاهی قابلیت دریافت وجه از ATM را نیز دارند ولی شاید برای کرایه ماشین این نوع کارت ها پاسخگوی نیازها نباشد و به همین دلیل مستر کارت قابل شارژ با نام توسط آسان کارت ارائه شده است که اعتبار آن 30 ماه می باشد و قابلیت کرایه خودرو را نیز در اکثر مواقع برآورده کرده است.

CompareCards_AsanCard

انواع مسترکارت های آسان کارت:

امروزه سفرهای خارجی به دلایل مختلفی از جمله سفرهای کاری ، سفرهای توریستی و سفرهای تحصیلی انجام می شود . هر سفری همواره همراه با هزینه و خرج و مخارج مخصوص خود می باشد و همیشه دغدغه مسافرین این بوده است که چگونه باید پول خود را به ارز کشور مقصد و در مرحله ی بعد ارز را به کشور مربوطه منتقل کنند.
مشکلات تبدیل ارز با خدمات صرافی ها برطرف شده است ولی همراه داشتن مقدار قابل توجهی وجه نقد که قرار است هزینه های سفر را در بر بگیرد ، می تواند خطرناک باشد . خطراتی از قبیل گم شدن وجه ، به سرقت رفتن وجه و حتی کم بودن وجهی که از قبل صرافی برای ما تبدیل کرده است ( وجه ریالی در کشور مقصد پذیرفته نمی شود ) می تواند سفر ما را تبدیل به یک چالش آزادهنده کند.

0

.

5