امکان جدید دیگری که روی مسترکارت های مسافرتی  فعال شده است امکان کارت به کارت کردن و انتقال موجودی روی کارت هایی که اجازه ی کارت به کارت کردن به آنها داده شده است ، می باشد.

در واقع شما می توانید موجودی مستر کارت هدیه مجازی ، مسترکارت هدیه فیزیکی دوستانتان را با کسر 5 دلار کارمزد  به مستر کارت مسافرتی خود و از مستر کارت مسافرتی دوستتان با کسر 10 دلار کارمزد به مستر کارت مسافرتی خود  منتقل نمایید.

کارت به کارت - آسان کارت

برای مشاهده ی آموزش نحوه ی کارت به کارت بیشتر بخوانید....