از امروز (30 نوامبر - 9 آذر) کارمزدی که بابت تراکنش های ناموفق از موجودی کارت کسر می شد ، دیگر کسر نخواهد شد.

پیغام Do not Honor چه زمانی رخ می دهد؟!

وقتی در پرداخت  اطلاعات کارت را اشتباه وارد نمایید (Cvv2 یا تاریخ انقضای کارت)پیغام DoNot Honor نمایش داده می شد

البته در هنگامی که کارت Freeze نیز باشد و اطلاعات کارت را برای پرداخت وارد نمایید نیز همین خطا مشاهده می شود.

DoNotHonor - AsanCard

هزینه ی تراکنش ناموفق یا Decline Fee مبلغ 0.5 دلار بود که بابت هر تراکنش ناموفق از کارت کسر می شد که این پس برای مشتریان آسان کارت این مبلغ دیگر کسر نخواهد شد.

همواره توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر، هنگامی که از کارت خود استفاده نمی کنید آنرا در حالت Freeze نگه دارید.