روند صدور کارت قابل شارژ با نام و بی نام به حالت تعلیق درآمده و امکان صدور کارت قابل شارژ میسر نیست.

ضمن اینکه باید توجه داشته باشید کارت های قابل شارژ که پیش از این صادر شده اند هیچ مشکلی ندارند و بدون اختلال و بصورت آنی کما فی السابق قابلیت شارژ دارند.
در این بازه ی زمانی شما می توانید از دیگر محصولات ارائه شده استفاده کنید و نیاز خود را برطرف سازید تا زمانی که مجددا تمهیدات لازم برای صدور این کارت ها انجام پذیرد.
پیشنهاد ما ثبت سفارش کارت گیفت فیزیکی است که می تواند در این بازه ی زمانی کوتاه راهگشای پرداخت های ارزی شما باشد.