شما این امکان را دارید که با استفاده از ارسال تصویر وکالت نامه ی محضری خود(شناسه سند و رمز تصدیق خوانا باشد) به آدرس ایمیل support@asancard.com ، مسترکارت مسافرتی خود را از طریق پست دریافت نمایید.توجه نمایید که وکالت محضری به نام "فاطمه خواجه علی" بابت "دریافت مسترکارت مسافرتی از دفاتر پلیس +10" صادر شده باشد.