مراحل ثبت سفارش در آسان تراول کارت

پس از ثبت نام در وب سایت
لطفا جهت تکمیل فرآیند ثبت نامتان در آسان تراول کارت ، پروفایل خود را تکمیل نمایید.
در همین راستا لازم است کارت شناسایی و کارت شتابی متعلق به یک نفر باشد ، اطلاعات تماس نیز بدرستی وارد شود.

پس از تکمیل پروفایلتان و بررسی اطلاعات توسط اپراتور "آسان تراول کارت" ، اکانت شما قابلیت استفاده از تمام خدمات وبسایت از قبیل "افزایش اعتبار" و "ثبت سفارش" را خواهد داشت.