جشن پایان سال آسان کارت....

در روزهای پایانی سال 1396 و به رسم هر ساله ی خانواده ی آسان کارت، به منظور قدردانی از یک سال کنار هم بودن و آرزوی موفقیت در سال آتی، جشنی تدارک دیده شد. یکشنبه شب به تاریخ 1396/12/20 در کنار هم بودیم.

جشن پایان سال آسان کارت