امکانی که روی مستر کارت ها وجود داشته و همواره می توانستید تمامی راه های پرداختی کارتتان را قطع کنید.این امکان زمانی کارامدی خود را به نمایش می گذارد که شما فیزیک کارتتان را گم کرده یا کارتتان ب سرقت رفته باشد ، بوسیله ی امکان Freeze کردن می توانید هر لحظه ای که می خواستید پرداختی با کارت گم شده تان ( سرقت رفته تان ) انجام دهید کارت را Unfreeze کنید و پرداختتان را انجام دهید و پس از آن مجدداً کارتتان را Freeze نمایید تا مورد سواستفاده ی دیگران قرار نگیرد.

مطلب ویژگی ضد سرقت در رابطه با این موضوع فراهم شده است که اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار خواهد داد.

البته مورد مهمتر در استفاده از این کاربرد ، حفاظت از موجودی کارتتان می باشد.همانطور که شما در هنگام مسافرت درب منزل را قفل می کنید و محافظ درب را هم می بندید یا هنگام خروج از خودرو با ریموت آن را قفل می نمایید،همین روال برای کارت بانکیتان نیز باید انجام شود و بعد از هر پرداخت (چه آنلاین و چه حضوری) کارتتان را Freeze نمایید تا غیرقابل استفاده شود و در قبل از خرید بعدیتان آن را با Unfreeze کردن قابل استفاده نمایید.

این ویژگی با نامهای مشابهی همچون Lock / Unlock کارت یا Switch On / Off کارت و Freeze / Unfreeze کارت شناخته می شود.ولی عملاً همه ی این موارد کاربردی مشابه دارند.

به تازگی دیگر ارائه دهندگان کارت های ارزی در صدد هستند که این امکان جالب و کاربردی را روی کارت های خود فعال نمایند ولی آسان کارت از ابتدای فعالیت در حوزه ی مسترکارت های ارزی ،کارت ها را با این امکان در اختیار مشتریان قرار داده بود.