مستر کارت به هزینه های ناگهانی تحمیل شده به کاربران پس از اتمام دوره آزمایشی (Trial) نرم افزارها پایان می دهد.

مستر کارت اعلام کرد که تغییری در راه است به سود کاربرانی که از دوره های آزمایشی نرم افزارها استفاده می کنند.

شرکت ها دیگر نمی توانند بطور خودکار پس از اتمام دوره آزمایشی، از کاربران مبلغی را دریافت کنند. این یکی از مشکلاتی است که کاربران معمولا با آن مواجه می شوند. مشکلی که ممکن است باعث ایجاد هزینه های غیر منتظره ای شود که امکان بازگشت ندارند. در نتیجه این تغییر، با این فرض که مشتری با مستر کارت برای دوره آزمایشی ثبت نام می کند ، شرکت می باید قبل از کسر هزینه از حساب کاربر، از وی کسب اجازه نماید. متاسفانه برخی از دوره های آزمایشی رایگان، به سادگی قابلیت لغو نداشته و پس از اتمام آن ممکن است که مبلغ عضویت چند ماه بصورت یکجا از کاربر کسر شود که وی را با هزینه های غیر منتظره و بالایی، برای سرویسی که ممکن است دیگر تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند، روبرو میکند. تا پیش از این، برخی از شرکت ها قبل از رسیدن موعد مورد نظر، به کاربر هشدار می دادند که مبالغی پس از اتمام دوره آزمایشی بصورت خودکار از حساب ایشان کسر می شود، اما این هشدارها صرفا برای حذف امکان اعتراض کاربر در آینده بود.

 بر اساس اعلام مسترکارت، این فروشندگان می باید قبل از اینکه بتوانند با اتمام دوره آزمایشی از کاربر هزینه ای دریافت کنند، از وی کسب اجازه نمایند که این امر باعث پایان دادن به تحمیل هزینه های ناخواسته به دارندگان مستر کارت می شود. بعنوان بخشی از این فرآیند، مسترکارت از فروشندگان خواسته که با ارسال پیامک یا ایمیل، مواردی چون تاریخ شروع دوره و کسر هزینه، مبلغ سرویس یا محصول، نام فروشنده و روش لغو دوره آزمایشی در صورت عدم تمایل را به کاربران اطلاع دهند. همچنین فروشنده ملزم گردید که پس از هرگونه کسر هزینه برای دارنده کارت، رسیدی توسط ایمیل یا پیامک ارسال نماید که باید مواردی مانند روش لغو دوره، آدرس شرکت، آدرس سایت خود و شماره تلفن خود را در آن قید نماید.

پی نوشت: مستر کارت اعلام کرد که سیاست جدیدش صرفا شامل محصولات فیزیکی خواهد بود.