ویزا کارت هدیه مجازی 

این کارت ها با موجودی های 260 دلاری، 515 دلاری و 925 دلاری دارای مشخصات زیر هستند:
 

- اعتبار 1 ماه پس از صدور

- امکان ارائه موجودی و صورتحساب از طریق ایمیل ظرف 2 ساعت ( در ساعات اداری)

- قابلیت ریفاند و بازگشت تراکنش انجام شده به کارت وجود ندارد

- هزینه تراکنش ناموفق با کارت 2 دلار می باشد

- پس از پایان یک ماه موجودی مانده در کارت قابل بازیابی نیست

- امکان افزایش موجودی وجود ندارد.

                                                                             سفارش دهید

 

مطالب مرتبط