آسان شارژ TravelEZ (اطلاعات بیشتر)

اگر کارت با نام یا کارت هدیه خام دارید , جهت شارژ آن از این قسمت استفاده کنید


مستر کارت MasterCard (اطلاعات بیشتر)card

برای تهیه مسترکارت مجازی مبلغ موجودی کارت را وارد کنید


ویزا کارت TravelEZ (اطلاعات بیشتر)card

برای تهیه ویزا کارت تراول ایزی، مبلغ موجودی کارت را وارد کنید

فیزیکی    مجازی
بیشترین کاربردهای ویزا کارت و مستر کارت
- پرداخت های دانشگاهی
- پرداخت هزینه های مهاجرتی
- پرداخت های مسافرتی - توریستی
- خرید از وب سایت های خارجی
- پرداخت دوره های حرفه ای بین المللی